Realizując zlecenia wspieramy się oprogramowaniem: Autodesk AutoCAD, Revit MEP, Instalsoft

Kotłownie na paliwa stałe, płynne i gazowe. Wykonujemy projekty kotłowni z zastosowaniem najnowszych trendów i rozwiązań we współpracy z renomowanymi producentami urządzeń grzewczych.

 

Węzły ciepłownicze: wymiennikowe, wieloobiegowe, ciepła technologicznego wraz z technologicznymi projektami automatyki.

 

Hydrofornie domowe i osiedlowe dla potrzeb podnoszenia ciśnienia wody użytkowej jak również układy pożarowe współpracujące ze zbiornikami pożarowymi.

Projekty obiektów technologicznych:

Grzewcze grzejnikowe, czynników technologicznych dla nowowznoszonych obiektów oraz modernizacyjne - regulacji lub wymiany w istniejących obiektach. Lokalne i zdalaczynne źródła ciepła: kotłownie, węzły ciepłownicze, pompy ciepła, kolektory słoneczne, wymienniki gruntowe.

 

Wodociągowe wody zimnej i ciepłej, instalacje hydrantów pożarowych.  Układy i stacje podnoszenia ciśnienia dla celów bytowych i przeciwpożarowych. Tradycyjne i alternatywne układy przygotowania ciepłej wody.

 

Gazowe w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Gazowe ścieżki technologiczne układów kotłowni gazowych i gazowych promienników grzewczych. Stacje i punkty redukcyjne.

 

Czynników chłodniczych dla układów klimatyzacji w oparciu o glikol, wodę.

 

Kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Instalacje odprowadzenia ścieków sanitarnych, technologicznych i wód opadowych w systemach grawitacyjnych i tłocznych. Podciśnieniowe systemy odwaniania dachów.

 

Projekty sieci i przyłączy:

wodociągowych

kanalizacji sanitarnej i deszczowej

gazowych

ciepłowniczych

 

Sieci i przyłącza realizujemy wraz towarzyszącą infrastrukturą obiektową jak hydrofornie, pompownie ścieków, zbiorniki retencyjne wód opadowych, punkty i stacje redukcyjne gazu oraz węzły ciepłownicze.

 

Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych:

Systemy zagospodarowania wód opadowych - tzw. ogrody deszczowe.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Głównym polem naszych zainteresowań są nowoczesne budynki biurowe i osiedla mieszkaniowe. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala nam również na podejmowanie tematów trudnych i nietypowych jak obiekty przemysłowe i technologiczne. Znamy wymagania i przyzwyczajenia trójmiejskich dostawców mediów, co pozwala nam na szybko i skuteczne realizować projekty sieci i przyłączy.

 

Wykonujemy opracowania techniczne na wszystkich etapach procesu budowlanego. Sporządzamy koncepcje projektowe, projekty budowlane, wykonawcze oraz projekty technologiczne obiektów inżynieryjnych. Podejmujemy zadania projektowe w nowo podnoszonych inwestycjach, ale również remontach i modernizacjach.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Kontakt:

+48 58 557-64-46

e-mail: biuro@hydrostudio.pl

Dane firmy:

NIP: 584-263-21-86

REGON: 220504517

 

Adres:

Hydrostudio s.c.

ul.Gdańska 32A

80-518 Gdańsk

Pracujemy w godzinach:

pon.-pt. 7:00 - 16:00